Gundulićeva 28, Novi Sad, Srbijavuk@maticadmv.rs+381 21 3826863 | +381 66 922 85 03 | +381 65 292 0302

Master sistem

ŠTA SU MASTER SISTEMI?

Sistem u kome svaki korisnik samo jednim ključem može otvarati sve one prostorije za koje mu je do tada bilo potrebno više različitih ključeva, a da pri tom zadrži i čak poveća sigurnost i privatnost svojih prostorija i imovine naziva se master sistem.

Šta sve može biti u sistemu?

Cilindri,katanci, cilindar sa kuglom, polucilindri, prikivajuće brave, rim cilindri, brave za poštanske sandučiće, brave za metalne ormare, brave za kancelarijski nameštaj…

Vrste master sistema:

Sistem istog ključa (Keyed Alike System)

Ovaj sistem se uglavnom primenjuje kod privatnih kuća, vikendica i manjih firmi, gde vlasnik samo jednim ključem otključava sve ono za šta mu je do tada trebao svežanj različitih ključeva: kapija, ulazna vrata, garažna vrata, pomoćni objekti, katanci, poštansko sanduče, ormarić za struju…

Sistem glavnog ključa (Master sistem)

Ovaj sistem je koncipiran od neograničenog broja ključeva koji otvaraju pojedinačna vrata i jednog master ključa koji otvara sva vrata. Ovi sistemi veliku primenu nalaze u školama, bolnicama, preduzećima, javnim i sportskim objektima, svuda gde je potrebno da određena lica (direktor, vlasnik, šef obezbeđenja) imaju pristup i kontrolu kompletnog objekta.

Sistem generalnog ključa (General Grand Master Key System)

Primenjuje se u javnim objektima i kompanijama gde je potrebno da pristup prostorijama prati hijerarhijsku strukturu i potrebe kretanja zaposlenih i da se u isto vreme obezbedi visok nivo sigurnosti. Nema ograničenja u broju vrata niti u dubini i širini mreže sistema. Sve kombinacije su moguće.

Sistem centralnog cilindra (Central Cylinder System)

Ovaj sistem je zastupljen u onim objektima gde postoje prostorije i vrata koja su zajednička i u koje svi imaju pristup, kao na primer u stambenim zgradama ulazna vrata, garaža… U isto vreme treba obezbediti privatnost i sigurnost stanova, poštanskih sandučića… (bilo bi vrlo nezgodno kada bi komšije mogle da otključaju Vaš stan).

Sistem centralnog cilindra sve to obezbeđuje, a da je pri tome vlasnicima stanova poteban samo jedan ključ. Moguće je dodati ključ za osobe zadužene za održavanje i higijenu, koji bi samo otvarao ulaz i druge njima dostupne prostorije.

Sistem za hotele (Hotel’s System)

Hoteli imaju potrebu za sistemima koji se poklapaju sa njihovom organizacionom šemom. Jedna od mogućnosti je prikazana na slici. Svaka soba ima ključ koji otvara samo nju i takav ključ se daje gostu. Svaki sprat ima ključ koji otvara sva vrata na tom spratu i njih zadužuje osoblje koje je zaduženo za taj sprat. Takođe se izrađuju ključevi namenjeni osobama zaduženim za održavanje kojima se pristupa prostorijama za alat, liftovima, pomoćnim objektima…

Sledeći su ključevi namenjeni osoblju iz restorana za otključavanje njima dostupnih prostorija i ključ za šefa sale koji otključava sve to, ali i svoju kancelariju. Na kraju, pravi se master ključ, koji otključava sva vrata u i van objekta i koga obično poseduju samo direktor i šef obezbeđenja. Naravno ukoliko imate zahteve i potrebe koje se razlikuju od ove šeme, apsolutno su izvodljivi bez ograničenja.

Industrijski sistem (Industrial System)

Složenost sistema nije nikakva prepreka u izgradnji master sistema. Ne postoje granice, može se uraditi i sistem sa izuzetnom kompleksnošću.